Aan de slag met een authentieke opdracht

Aan de slag met een authentieke opdracht

In onze onderwijsvisie komt naar voren waarom we het zo belangrijk vinden dat studenten werken aan authentieke leerwerkopdrachten. De afgelopen maanden hebben we daarom extra aandacht besteed aan het gezamenlijk formuleren van deze opdrachten op basis van vastgestelde criteria. Het resultaat is dat een flink aantal studenten aan de slag kunnen met een (afstudeer)opdracht die diepgaand en duurzaam leren bevordert en die relevant is voor de opdrachtgever.

Enkele voorbeelden van deze authentieke leerwerkopdrachten:

  1. Bij het Clusius College wil men graag onderzoek naar het competentiegericht onderwijs binnen het groene domein van de vmbo scholen op alle vestigingen van het college. Onderzoeksvragen zijn: Wat doen docenten Groen aan competentiegericht leren? Wat merkt de leerling hiervan? Hoe vindt reflectie plaats? Op welke manier worden de competenties verbonden worden aan het LOB dossier van de leerling? Het gewenste resultaat is een advies met aanbevelingen, gebaseerd op het verrichte onderzoek.
  2. Het AOC Oost wil in haar lessen aandacht geven aan maatschappelijk verantwoorde vraagstukken door middel van innovatieve en duurzame projecten. De opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een lessenserie waarin vmbo leerlingen leren de waterkwaliteit te meten en te beïnvloeden in het aquaponicssysteem van de school door een aantal stoffen en/of chemicaliën te variëren. Deze lessenserie omvat theorie, praktijk en filmpjes.
  3. Bij Groene Welle is één van de opdrachten het ontwikkelen van een hedendaags leermiddel voor assortimentskennis, waarbij gebruik gemaakt wordt van gecategoriseerde groepen met planten/snijbloemen. Denk aan bollen/knollen, vaste planten, groen blijvende planten, snijbloemen etc. Er moet bovendien rekening gehouden worden gehouden met het moment waarop welke categorie wordt aangeboden, zodat het moment van leren aansluit bij bijvoorbeeld het moment van bloeien.
  4. Bij Terra is de opdracht om een handreiking te ontwerpen voor coaches in het Regioleren. Deze handreiking dient de coaches te ondersteunen bij het observeren en feedback geven van leerlingen tijdens het samenwerken in projecten.