DC Terra

DC Terra

DC Terra

Wie zijn we

DC Terra is een opleidingscentrum dat praktijkonderwijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en volwassenenonderwijs aanbiedt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Onze opleidingen hebben een ‘groen karakter’, wat inhoudt dat de opleidingen te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur & milieu.

Speerpunten

Gemeenschappelijk versterkend
In alles wat wij doen zoeken wij elkaar en anderen op vanuit de overtuiging dat wij met elkaar sterker zijn dan los van elkaar. Gemeenschappelijk optrekken betekent voor ons meer dan plezierig samenwerken. Het betekent voor ons samen gericht werken aan het oplossen van gemeenschappelijke vraagstukken. Vanuit de wens om anderen beter en krachtiger te maken en daarmee ook onszelf. Gemeenschappelijk versterkend staat voor ons ook voor de ambitie om de samenleving waarvan wij allen onderdeel zijn te versterken.

Bewust persoonlijk
Het niveau van menselijke relaties waarop alles tot stand komt is het persoonlijke 1-op-1 contact. Weten wat de ander en jezelf beweegt, elkaar kennen en erkennen, gericht zijn op het belang van de ander, weten wat je voor elkaar kunt en wilt betekenen; dat is voor ons bewust persoonlijk.

Wat kun je bij ons leren

  • Leren bij DCTerra is omgevingsbewust, gericht op een samenhangende, duurzame ontwikkeling, het leidt tot professionals die zelf een leven lang leren kunnen sturen.
  • Effectief en efficiënt leren verloopt vraaggestuurd, is doelgericht, sluit aan bij de leerstijlen van leerlingen, en vindt plaats in een authentieke omgeving en in relatie met anderen.
  • Leren is in verantwoordelijkheid en in samenwerking met anderen betekenis geven aan de werkelijkheid die zich voordoet, door betekenissen te ontdekken, vakkennis te bestuderen en routines te oefenen en te reflecteren.
“Welkom bij Terra! Ik help je graag bij al je vragen, opmerkingen en suggesties.”

Lilian Eggens
Schoolcoördinator Groen Consortium DCTerra

l.eggens@terra.nl

Sonja Rasenberg

Instituutsopleider vanuit AHW

s.rasenberg@aeres.nl

 

 

 

Bij wie kun je terecht als je een leerwerkplek zoekt

 

Contactpersoon vestigingen VMBO Eelde en Assen:
Sandra Jobing, s.jobing@terra.nl

Contactpersoon VMBO Emmen:                                       Thomas Gerritsen, t.gerritsen@terra.nl

Contactpersoon VMBO Meppel:
Sara Suttmann, s.suttmann@terra.nl

Contactpersoon MBO Meppel en VMBO Wolvega:                      Sietske Veenstra, s.veenstra@terra.nl

 Contactpersoon MBO Assen en Groningen, VMBO Winsum:   Mischa Bosman, m.bosman@terra.nl

Contactpersoon MBO Emmen:                                                  Ine Sturkenboom, i.sturkenboom@terra.nl

                                                          

Bezoek Terra.nl

Waar zitten we

DC Terra heeft 12 ‘groene’vestigingen. Mbo-opleidingen kunnen worden gevolgd in Assen (hippisch), Emmen, Groningen, Meppel en Winschoten. Praktijkonderwijs in Winsum en voor vmbo-groen kunnen leerlingen terecht in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Oldekerk, Winsum en Wolvega.

Het Groene Lyceum wordt aangeboden in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Winsum en Wolvega. Het volwassenenonderwijs (TerraNext) wordt verzorgd op één van onze locaties of bij een bedrijf of instelling ‘in company’. Terra maakt samen met het Dollard College en rsg de Borgen onderdeel uit van Onderwijsgroep Noord.

Terra Assen VO

Terra Eelde VO

Terra Emmen VO

Terra Meppel VO

Terra Oldekerk VO

Terra Winsum VO

Terra Wolvega VO

Terra Assen MBO

Terra Eelde MBO

Terra Emmen MBO

Terra Groningen MBO

Terra Meppel MBO

Terra Winschoten MBO