Ervaringen

van onze studenten

“Leren en oriënteren op je toekomstige werkplek”

Het Groen Consortium levert wat mij betreft een aantal duidelijke voordelen op. Het Groen Consortium zorgt ervoor dat er binding ontstaat tussen alle studenten die binnen het AOC actief zijn. Dit dankzij de themadagen.

Het contact tussen AHW,  de student en Zone.college wordt verbeterd door de driehoekgesprekken. Daarbij zijn namelijk alle partijen vertegenwoordigd. Bij deze evaluatiemomenten wordt niet alleen naar de voortgang van de student gekeken. De opdrachten van AHW en de invulling ervan door student en begeleider van Zone.college kunnen tijdens zo’n moment ook beter op elkaar afgestemd worden. Hier zit winst in voor alle partijen.

Belangrijk vind ik dat er één duidelijk aanspreekpunt is vanuit Zone.college. Deze persoon zorgt voor gestructureerde bemiddeling en begeleiding bij het vinden van de beste (leer)werkplek.

Johan Gotink

GC deeltijdstudent Zone.college

“Leerzame studiedagen met praktijkkennis en veel gelegenheid tot samen leren en netwerken!”

Erg leerzame themadagen,  omdat er actuele onderwerpen behandeld worden door mensen uit het vak zelf. We zitten dan met verschillende groepen bij elkaar, zoals collega’s van het VMBO, het MBO, stagiaires en deeltijders. Dit geeft mooie inzichten, ideeën en vooral ook oplossingen.

De uitwisseling van ervaringen met de collega’s van andere vestigingen, gecombineerd met een leerzaam onderwerp, maakt het waardevol om de themadagen bij te wonen. Persoonlijk ervaar mijn begeleiding vanuit de school als positief.

Ciska Hagenaar

GC deeltijdstudent Clusius College

“Uitwisseling van inzichten en ervaringen met elkaar”

Het is fijn om stage te lopen op een Groen Consortium school, omdat de docenten bekend zijn met AHW en weten wat er van de studenten wordt verwacht. Op het moment dat er themadagen georganiseerd worden, is het fijn om te weten dat meer ervaren docenten soms tegen de dezelfde dingen aanlopen als ik.  Ook levert het veel op dat je inzichten en ervaringen met elkaar kunt uitwisselen. Daarnaast is het prettig dat er een docent van AHW langskomt om te kijken hoe alles verloopt en of alles goed gaat.

Marianka van der Vaart

Voltijdstudent Veehouderij en kennismanagement

“Mijn ervaring met het Groen Consortium is positief”

De bijeenkomsten laten mij kennismaken met actuele onderwerpen in het onderwijs en er is volop ruimte voor eigen inbreng. Het plezier beleef ik in het ontmoeten van anderen studenten. Hierdoor kan je ervaringen delen en van elkaar leren.

Een andere prettige bijkomstigheid is dat je collega’s van andere vestigingen leert kennen. Dit vormt een prima kans om je netwerk te vergroten.

Lianne Wezeman

Voltijdstudent Paardenhouderij en kennismanagement