Lentiz

Lentiz

Wie zijn we

Lentiz onderwijsgroep is een innovatieve scholengroep voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio’s Nieuwe Waterweg Noord, Midden-Delfland en Westland. Lentiz staat voor goed onderwijs voor alle leerlingen, is ondernemend en ontwikkelt innovatieve onderwijsprojecten in samenwerking met de regio. Lentiz onderwijsgroep telt 11 scholen met 7500 leerlingen en 800 medewerkers.

Speerpunten

Lentiz verbindt werelden,
als spil tussen onderwijs, overheden, organisaties en ondernemingen in onze regio. Als kennispartner voor initiatieven van regionale partners in internationaal verband. En als intermediair tussen de belevingswereld van onze leerlingen en de professionele wereld waarin zij na hun opleiding terechtkomen.
Door die wisselwerking met onze omgeving kunnen wij inspelen op de ontwikkelingen in onze dynamische regio. Maar interactie is altijd tweerichtingsverkeer. Dat betekent dat onze leerlingen, ouders, medewerkers en partners bepaalde verwachtingen hebben van ons onderwijs. Lentiz zet in op het overtreffen van verwachtingen, door zelf het voortouw te nemen in samenwerkingen, projecten en onderwijskundige vernieuwingen.

Die leidende rol maakt Lentiz relevant:
niet alleen voor onze partners, voor wie we die arbeidskrachten opleiden waaraan zij behoefte hebben. Maar ook voor onze leerlingen die een opleiding krijgen die past bij hun passie en talenten, bij hun toekomst in het vervolgonderwijs en daarna in de actuele beroepspraktijk. Tot slot zijn we relevant voor de regio als geheel, doordat we een bijdrage leveren aan een bloeiend maatschappelijk klimaat.

Wat kun je bij ons leren

Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderwijs wordt aangeboden zowel in voltijd- als in deeltijdopleidingen en ook in de vorm van contractactiviteiten. Het ontwikkelen van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel. We streven er niet alleen naar dat iedere leerling aansluitend bij zijn mogelijkheden een diploma haalt, maar dat zij of hij ook een goede kans van slagen heeft in het vervolgonderwijs.

“Welkom bij Lentiz! Ik help je graag bij al je vragen, opmerkingen en suggesties.”

Vera Vis
Schoolcoordinator GCOS Lentiz

vvis@lentiz.nl

Ineke Beumer

Instituutsopleider vanuit AHW

i.beumer@aeres.nl

Bij wie kun je terecht als je een leerwerkplek zoekt

Contactpersoon Flora College Naaldwijk

Vera Vis, vvis@lentiz.nl

Contactpersoon mbo Maasland
Daniella Oosterbeek, doosterbeek@lentiz.nl

Contactpersoon vmbo Maasland

Daphne Verhage, dverhage01@lentiz.nl

Contactpersoon LIFE College

(voeding & communicatie)

Annemarie Verhaagen, averhaagen@lentiz.nl

 Contactpersoon MBO Barendrecht

Marjolein Hoefman, mhoefman@lentiz.nl

 Contactpersoon MBO Oostland

Jaco Speksnijder, jspeksnijder@lentiz.nl

Contactpersoon MBO Westland

Jeantine Schuurmans, jschuurmans@lentiz.nl

  Contactpersoon MBO Middelharnis

Adrie Krielaart, akrielaart@lentiz.nl

 

 

 

Bezoek Lentiz.nl

Waar zitten we

Lentiz Maasland vmbo & mbo

Lentiz Westland mbo

Lentiz Floracollege vmbo