Lentiz

Lentiz

Wie zijn we

Lentiz onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en zes scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ruim 7500 leerlingen en studenten volgen onderwijs bij Lentiz. Het onderwijs van Lentiz is divers. Iedere onderwijssoort heeft specifieke kenmerken van de eigen omgeving. De scholen voor vmbo en mbo in onder andere de groene sector zijn gevestigd in het Westland, Schiedam, Midden-Delfland, Barendrecht, Middelharnis en Bleiswijk.

 

 

Ambitie

Lentiz wil allereerst een onderwijsorganisatie zijn die leerlingen en studenten uitdagend en goed onderwijs aanbiedt. Daarnaast willen we een professionele en aantrekkelijke werkgever zijn

Speerpunten

Lentiz als verbinder
Lentiz is de spil tussen onderwijs, overheden, organisaties en ondernemingen in onze regio. Als kennispartner voor initiatieven van regionale partners in internationaal verband. En als intermediair tussen de belevingswereld van onze leerlingen en de professionele wereld waarin zij na hun opleiding terechtkomen.

Lentiz als initiatiefnemer
Door die wisselwerking met onze omgeving kunnen wij inspelen op de ontwikkelingen in onze dynamische regio. Maar interactie is altijd tweerichtingsverkeer. Dat betekent dat onze leerlingen, ouders, medewerkers en partners bepaalde verwachtingen hebben van ons onderwijs. Lentiz zet in op het overtreffen van verwachtingen, door zelf het voortouw te nemen in samenwerkingen, projecten en onderwijskundige vernieuwingen.

Relevant
Die leidende rol maakt Lentiz relevant: niet alleen voor onze partners, voor wie we die arbeidskrachten opleiden waaraan zij behoefte hebben. Maar ook voor onze leerlingen die een opleiding krijgen die past bij hun passie en talenten, bij hun toekomst in het vervolgonderwijs en daarna in de actuele beroepspraktijk. Tot slot zijn we relevant voor de regio als geheel, doordat we een bijdrage leveren aan een bloeiend maatschappelijk klimaat.

 Visie

Lentiz onderwijsgroep is actief, innovatief en in ontwikkeling. Er zit dynamiek in ons doen en laten en dit vertaalt zich in ons onderwijs en onze plannen. Lentiz onderwijsgroep is geworteld in de regio, de eigenheid van de regio kenmerkt het onderwijs van Lentiz. Het succes van Lentiz onderwijsgroep en de scholen wordt uiteindelijk bepaald door de wijze waarop de leerling zijn of haar weg vindt in de toekomst. En daarvoor stellen we de snel veranderende toekomst en de wereld om ons heen voor de leerlingen centraal.

 

Wat kun je bij ons leren

 Groen Consortium bij Lentiz biedt aankomende docenten intensieve begeleiding én alle ruimte om in de onderwijspraktijk ervaring op te doen. Studenten kunnen op deze manier in een dynamische en eigentijdse onderwijsomgeving hun lesbevoegdheid halen.

Ervaring opdoen vinden we belangrijk. Dit betekent dat je wordt ondergedompeld in het beroep: lessen voorbereiden, geven, evalueren en bijstellen. Maar ook deelnemen aan overleggen, ouderavonden, pleinwacht of sportdagen, mentorschap en onderwijskundige projecten. Aankomende docenten zien wij als collega’s die we alle kneepjes van het docentschap willen bijbrengen. Meer hierover vind je in deze flyer

 

“Welkom bij Lentiz! Ik help je graag bij al je vragen, opmerkingen en suggesties.”

Vera Vis
Schoolcoordinator GCOS Lentiz

vvis@lentiz.nl

Ineke Beumer

Instituutsopleider vanuit AHW

i.beumer@aeres.nl

Bij wie kun je terecht als je een leerwerkplek zoekt

 

Contactpersoon Flora College Naaldwijk                                      Vera Vis, vvis@lentiz.nl

Contactpersoon mbo Maasland
Daniëlla Oosterbeek, doosterbeek@lentiz.nl

Contactpersoon vmbo Maasland                                               Patricia Mendeszoon, pmendeszoon01@lentiz.nl                          

Contactpersoon LIFE College (voeding & communicatie)      Annemarie Verhaagen, averhaagen@lentiz.nl

 Contactpersoon MBO Barendrecht                                       Marjolein Hoefman, mhoefman@lentiz.nl

 Contactpersoon MBO Oostland                                                     Jaco Speksnijder, jspeksnijder@lentiz.nl

Contactpersoon MBO Westland                                              Jeantine Schuurmans, jschuurmans@lentiz.nl

  Contactpersoon MBO Middelharnis                                           Adrie Krielaart, akrielaart@lentiz.nl

 

 

 

Bezoek Lentiz.nl

Waar zitten we

Lentiz Maasland vmbo & mbo

Lentiz Westland mbo

Lentiz Floracollege vmbo