Lentiz

Wie zijn we

Lentiz onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en zes scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ruim 7500 leerlingen en studenten volgen onderwijs bij Lentiz. Het onderwijs van Lentiz is divers. Iedere onderwijssoort heeft specifieke kenmerken van de eigen omgeving. De scholen voor vmbo en mbo in onder andere de groene sector zijn gevestigd in het Westland, Schiedam, Midden-Delfland, Barendrecht, Middelharnis en Bleiswijk.

 

 

Ambitie

‘Toekomstmakers, het zit in ons DNA’

Lentiz is actief in een enorm dynamische regio. Vervolgonderwijs, onderzoek, overheden en bedrijven bieden onze leerlingen een wereld aan kansen en perspectieven. Alle grote en kleine transities in onze samenleving werken ook door in dat krachtenveld van regionale bedrijvigheid. Het is onze taak om onze leerlingen een veilige thuishaven te bieden op onze scholen, en tegelijkertijd zo veel mogelijk deuren naar de toekomst voor hen te openen. Hoe laat je ieders talenten optimaal tot bloei komen? En hoe zorg je dat die talenten zó worden benut dat ze aansluiten bij de kansen en uitdagingen die de regio biedt? De antwoorden op die vragen zijn het uitgangspunt van dit Strategisch Meerjarenplan van Lentiz onderwijsgroep. Op hoofdlijnen formuleren we het zo:

  1. We organiseren ons onderwijs rondom de individuele talenten en vaardigheden van onze leerlingen. Daarbij zetten we in op volwaardige participatie van iedere jongere.
  2. We bevorderen de ‘life skills’ van onze leerlingen en bereiden ze daarmee voor op het leven en werken in een veranderende samenleving.
  3. We werken in onze regio nauw samen met in- en externe partners.
  4. We geven invulling aan de maatschappelijke en economische behoefte aan een leven lang ontwikkelen, óók binnen onze eigen organisatie.
  5. We staan voor onze kwaliteit en goed werkgeverschap, en leggen daar transparant verantwoording over af.

Meer informatie vindt u in het Strategisch Meerjaren Plan 2023-2027

 

 

 

 

Wat kun je bij ons leren

 Groen Consortium bij Lentiz biedt aankomende docenten intensieve begeleiding én alle ruimte om in de onderwijspraktijk ervaring op te doen. Studenten kunnen op deze manier in een dynamische en eigentijdse onderwijsomgeving hun lesbevoegdheid halen.

Ervaring opdoen vinden we belangrijk. Dit betekent dat je wordt ondergedompeld in het beroep: lessen voorbereiden, geven, evalueren en bijstellen. Maar ook deelnemen aan overleggen, ouderavonden, pleinwacht of sportdagen, mentorschap en onderwijskundige projecten. Aankomende docenten zien wij als collega’s die we alle kneepjes van het docentschap willen bijbrengen. Meer hierover vind je in deze flyer

 

“Welkom bij Lentiz! Ik help je graag bij al je vragen, opmerkingen en suggesties.”

Ineke Beumer

Instituutsopleider vanuit AHW

i.beumer@aeres.nl

Voor meer informatie, bekijk de website

https://www.lentiz.nl/opleidingen/onderwijsvoorvolwassenen/groen-consortium/

Of neem contact op met de schoolopleider via het contactformulier: Contactformulier – Lentiz | Corporate

                         

 

Waar zitten we

Lentiz Maasland vmbo & mbo

Lentiz Westland mbo

Lentiz Floracollege vmbo