Groen Consortium

Nieuws

Kwaliteitscultuur Groen Consortium vastgelegd in Infographic

De infographic laat zien hoe de kwaliteitscultuur Groen Consortium er uitziet. Omdat we een lerend samenwerkingsverband zijn en we het belang van de kwalitatieve en reflectieve kant onderkennen, combineren we de PDCA-cyclus met ander instrumentarium, namelijk de...

Praatplaat Groen Consortium gepresenteerd

Samen opleiden in de school en professionalisering. De praatplaat Groen Consortium verbeeld het verhaal over wie wij zijn als opleidingsschool Groen Consortium. De praatplaat is bedoeld om te gebruiken tijdens het gesprek over de opleidingsschool, de rol die we hebben...

Afscheid Peter Boshuizen

  Enkele weken geleden heeft het opleidingsteam GCOS van Groene Welle afscheid genomen van Peter Boshuizen. Peter is afgelopen jaren actief betrokken geweest bij de Groene Welle vanuit zijn rol als instituutsopleider. Veel studenten en docenten in opleiding...

De groene docent van de toekomst

Leerlingen, studenten, bedrijfsleven en de samenleving vragen om onderwijs dat aansluit bij de huidige maar zeker ook bij de behoeften van de toekomstige maatschappij. Deze maatschappij is in transitie waarvan vergroening onderdeel is. Wat betekent dit voor het...

Begeleiding werkplekleren

Krijgen leraren in opleiding de juiste begeleiding bij het werkplekleren? Op dit onderwerp promoveerde HAN-lerarenopleider Chris Kroeze in 2014 aan de Tilburg University. Zijn onderzoek liet de diversiteit in begeleiding zien met soms onverwachte opbrengsten vanuit...

Vervolgsubsidie toegekend

De aanvraag die we hebben gedaan voor de subsidie “Tegemoetkoming Kosten Aspirant Opleidingsschool” is positief ontvangen. Deze subsidie moet leiden tot een formele erkenning als opleidingsschool volgens NVAO-criteria. Op basis van het plan van aanpak bij de aanvraag...

Sociale veiligheid op internet

Sociale veiligheid op internet is het onderwerp van de themabijeenkomst op 17 januari. Gezien het belang van dit thema hebben we besloten…