Aeres Hogeschool Wageningen

Aeres Hogeschool Wageningen

Wie zijn we

Aeres is een groene kennisinstelling met onderwijs, onderzoek en commerciële activiteiten als kerntaken. Aeres heeft alle niveaus van het beroepsonderwijs in huis: praktijkonderwijs, vmbo, mbo, hbo, master en contractonderwijs.

Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas) is de educatieve faculteit binnen de hogeschool. De faculteit leidt docenten en kennismanagers op voor de groene sector en voor consumptieve technieken, en masters in leren en innoveren. Afgestudeerden verkrijgen, naast de functie van docent, functies als kennismanager in bedrijfsopleidingen, voorlichting of in maatschappelijke organisaties, gericht op groen (duurzaamheid, natuur) of consumptieve techniek (voedingsmiddelentechnologie).

Speerpunten

Ecologische intelligentie is onze basisfilosofie
Alle activiteiten staan in het teken van de verbinding tussen de mens en zijn omgeving met in het bijzonder de relatie tussen mens en kennis, tussen mens en natuur en tussen mens en mens. Kijken vanuit verschillende perspectieven leert te relativeren, verschillen en overeenkomsten te analyseren, en heterogeniteit te begrijpen. Zo kijken naar de (eigen) praktijk, weten in welke ecosystemen je beweegt, hoe je dat beïnvloedt en hoe het jou beïnvloedt leert voortdurend afwegingen en keuzes te maken in je handelen in het perspectief van een duurzame samenleving.

Co-creatie is het kernconcept
De wereld om ons heen verandert. Het werkveld waar onze opleidingen zich op richten wordt steeds heterogener en stelt steeds meer specifieke eigen vragen. Dit betekent dat de faculteit de komende jaren meer en meer in zal zetten op samen opleiden vanuit geïntegreerde concepten van onderwijs, onderzoek en waarde creatie.

Wat kun je bij ons leren

Wij leiden o.a. docenten op die onderwijs kunnen verzorgen op vmbo- en mbo-scholen in de groene sector en consumptieve techniek. Als student leer je bij ons dus niet alleen een vak; je leert anderen leren en deze kennis te gebruiken. Studenten werken veel samen met andere studenten en brengen de theorie direct in de praktijk. Werkplekleren speelt daarom een essentiële rol.

Studies die je bij ons kunt volgen:

Associate degrees

  • Bloemsierkunst voltijd
  • Bloemsierkunst deeltijd
  • Praktijkopleider groene sector
  • Praktijkopleider consumptieve techniek
  • AD Bushcraft

Bachelors

  • Docent en kennismanager groene sector
  • Kopopleiding Docent en kennismanager groene sector
  • Docent en kennismanager consumptieve techniek
  • Docent en kennismanager Dienstverlening en Producten

Master

  • Leren en Innoveren

Waar zitten we

De Aeres Hogeschool kent drie faculteiten: Almere, Dronten en Wageningen.

Aeres Hogeschool Almere

Aeres Hogeschool Dronten

Aeres Hogeschool Wageningen