Leerwerkplek

Wat heeft de opleidingsschool Groen Consortium jou te bieden?

Dankzij de samenwerking tussen Aeres Hogeschool Wageningen (AHW) en de betrokken groene scholen is een Groen Consortiumschool de perfecte werkplek voor jou. Deze scholen kennen het curriculum van AHW goed, zodat je direct aan de slag kunt gaan met je opdrachten. Bovendien kun je rekenen op een goede begeleiding en kun je jezelf in de breedte ontwikkelen.

Wat kun jij doen op een Groen Consortiumschool?

De stage van de studenten bestaat niet alleen uit het geven en bijwonen van wat lessen. Je draait het semester – liefst zelfs het hele jaar – volledig mee met de school en leert zo alle aspecten van het vak kennen. Je wordt dus gezien als volwaardig lid van het onderwijsteam. Wanneer je al wat verder bent in je opleiding, krijg je de kans om praktijkgericht onderzoek te doen en/of een bijdrage te leveren aan schoolontwikkeling.

Wat wordt er van je verwacht?

Op een Groen Consortiumschool maak je deel uit van het onderwijsteam. We gaan er o.a. van uit dat je meedoet met het werkoverleg en dat je bepaalde taken voor de school verricht. Denk bijvoorbeeld aan surveilleren of communicatie met ouders. Omdat we je willen betrekken bij schoolontwikkeling, staan elk jaar een aantal themabijeenkomsten gepland op je werkplek. Tijdens zo’n bijeenkomst worden thema’s aangesneden die landelijk en in de school spelen, zoals pestpreventie, ouderbetrokkenheid of differentiatie. Experts op school vertellen vanuit de praktijk hoe jouw werkplek omgaat met deze thema’s. We gaan ervan uit dat je aanwezig bent op deze bijeenkomsten.

Wil je meer weten?

Kijk dan bij Partners en neem contact op met de contactpersoon van het betreffende AOC. Je kunt ook een mail sturen naar:
Marjan Rijnbergen (m.rijnbergen@aeres.nl, Hanneke Maassen (h.maassen@aeres.nl)