Groen Consortium

Samenwerkingspartners

Het Groen Consortium Opleiden in School (GCOS) is een samenwerkingsverband tussen zeven AOC’s en de groene lerarenopleiding Aeres Hogeschool Wageningen. Doel is het opleiden van kwalitatief goed en veranderingsbekwaam onderwijspersoneel in de groene sector. We willen het leren op de werkplek hierbij optimaal benutten.