Professionele leergemeenschappen (PLG)

PLG, Professionele leergemeenschappen, je leest er regelmatig over. Maar wat is het precies? Wat kan het je brengen? En hoe werkt een PLG optimaal? Vragen en antwoorden die aan bod komen in de uitgave ‘Ervaringen vanuit de praktijk van professionele leergemeenschappen...

Erkend als opleidingsschool

Halverwege juli hebben we onze erkenning gekregen als opleidingsschool. We werken al jaren intensief samen, maar we zijn er heel blij mee dat we nu ook officieel erkend zijn als opleidingsschool.  

Afscheid Peter Boshuizen

  Enkele weken geleden heeft het opleidingsteam GCOS van Groene Welle afscheid genomen van Peter Boshuizen. Peter is afgelopen jaren actief betrokken geweest bij de Groene Welle vanuit zijn rol als instituutsopleider. Veel studenten en docenten in opleiding...

De groene docent van de toekomst

Leerlingen, studenten, bedrijfsleven en de samenleving vragen om onderwijs dat aansluit bij de huidige maar zeker ook bij de behoeften van de toekomstige maatschappij. Deze maatschappij is in transitie waarvan vergroening onderdeel is. Wat betekent dit voor het...

Begeleiding werkplekleren

Krijgen leraren in opleiding de juiste begeleiding bij het werkplekleren? Op dit onderwerp promoveerde HAN-lerarenopleider Chris Kroeze in 2014 aan de Tilburg University. Zijn onderzoek liet de diversiteit in begeleiding zien met soms onverwachte opbrengsten vanuit...

Vervolgsubsidie toegekend

De aanvraag die we hebben gedaan voor de subsidie “Tegemoetkoming Kosten Aspirant Opleidingsschool” is positief ontvangen. Deze subsidie moet leiden tot een formele erkenning als opleidingsschool volgens NVAO-criteria. Op basis van het plan van aanpak bij de aanvraag...