Vervolgsubsidie toegekend

De aanvraag die we hebben gedaan voor de subsidie “Tegemoetkoming Kosten Aspirant Opleidingsschool” is positief ontvangen. Deze subsidie moet leiden tot een formele erkenning als opleidingsschool volgens NVAO-criteria. Op basis van het plan van aanpak bij de aanvraag...