De aanvraag die we hebben gedaan voor de subsidie “Tegemoetkoming Kosten Aspirant Opleidingsschool” is positief ontvangen. Deze subsidie moet leiden tot een formele erkenning als opleidingsschool volgens NVAO-criteria. Op basis van het plan van aanpak bij de aanvraag heeft de stuurgroep van het GCOS een opdracht geformuleerd waarmee kerngroep en projectgroep aan de slag gaan. In die opdracht speelt het meer gezamenlijk formuleren van authentieke opdrachten voor studenten een belangrijke rol. We streven er daarmee naar dat de opdrachten ook daadwerkelijk aansluiten bij de ontwikkeling die het AOC (of de vestiging) doormaakt en bij de fase van de opleiding waarin de student zich bevindt. Op termijn moet die gezamenlijkheid ook kunnen leiden tot meer betrokkenheid van de begeleiders in de opleidingsschool bij de beoordeling van beroepsproducten van studenten. De acht partners waarmee we in het GCOS samenwerken blijven ook in de nieuwe subsidie participeren en het consortium is uitgebreid met de nieuwe partner Nordwin College.