Gezamenlijke themadag AOC Oost en Groene Welle


Voor het eerst hebben de twee Groen Consortiumscholen AOC Oost en Groene Welle een gezamenlijke themadag gehouden. Op 8 november 2016 hebben beginnende¬†en aankomende docenten een intensief themaprogramma gevolgd in het teken van de ‘vijf rollen van de leraar’. De deelnemers hebben in de ochtend een breed scala aan oefeningen en opdrachten doorlopen en kregen ook een verdiepend stuk theorie. Door specifiek gewenst en ongewenst gedrag van iedere rol te benoemen, wordt onder meer het zelfbeeld van de deelnemers versterkt. Men komt erachter welke rol van nature goed bij iemand past en welke rol totaal niet. Hier kan vervolgens mee worden getraind. De vijf rollen van de leraar zijn achtereenvolgens: gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter. Als laatste werd stilgestaan bij de rol van vakman. Wat heb je nodig om vakinhoudelijk deze rol goed uit te kunnen voeren?

Na de lunch volgde een korte rondleiding door het schoolgebouw. Daarna konden alle studenten zich aansluiten bij het programma van de gezamenlijke studiedag 2Groen, waarbij werd gewerkt aan verschillende vraagstukken rondom de hernieuwde HKS-structuur. De studenten keken mee met de wijze waarop overleg wordt gevoerd tussen de leden van het team en tussen de beide onderwijsinstellingen.

Al met al was deze eerste gezamenlijke themadag een mooie kennismaking met elkaar en met de werkwijze zoals die door Groene Welle wordt gehanteerd. In mei 2017 wordt een tweede gezamenlijke themadag georganiseerd, maar dan door AOC Oost