Doorstroom vmbo – mbo bij Terra

Doorstroom vmbo – mbo bij Terra

We kijken, gebaseerd op de evaluatie en reacties, terug op een prima ochtend. Wel veel concentratie gevraagd van ons…
Thema was doorstroom vmbo-mbo bij Terra. Ingeleid door Kees de Vries, de schoolopleider van Terra mbo. Probleemstelling en toelichting op de situatie bij Terra in Meppel door Onne Folkeringa, afdelingsdirecteur Terra mbo Meppel. Krimp in de regio, het imago van de opleidingen in het mbo en het feit dat minder leerlingen een vmbo advies krijgen maakt dat het aantal leerlingen die instromen in mbo Meppel, daalt.
Studenten kregen eerst de volgende vraag voorgelegd: Wat zijn volgens jouw de knelpunten voor doorstroming vmbo – mbo? Na een korte brainstorm werden 14 suggesties genoemd. Een verondersteld knelpunt is dat vmbo leerlingen weinig kiezen voor een vervolgopleiding in het groene onderwijs op grond van een gebrek aan informatie.
Vervolgens lichtte Jan vanuit de literatuur welke inzichten uit wetenschappelijke kennis beschikbaar zijn en welke ontwerprichtlijnen toepasbaar lijken voor het ontwikkelen van onderwijsactiviteiten waardoor doorstroming wordt gerealiseerd.
Na de koffie de vraag aan de studenten:
Welke gezamenlijke onderwijsactiviteiten kunnen leiden tot het informeren van de vmbo-ers zodat zij beter worden toegerust een bewuste keuze te maken voor een vervolgopleiding in het groene mbo?
Aan de vraag mocht nog worden gesleuteld. De opdracht was om in groepjes te puzzelen op de vraag en een idee te presenteren of een plan dat een bijdrage zou kunnen leveren aan de oplossing van het vraagstuk. Hou rekening met de invalshoeken van Haverkamp (2012) en wees creatief. Lever het in bij Onne Folkeringa.
En het leverde een prima resultaat op: drie volgeschreven A-0 met suggesties op het bureau van de afdelingsdirecteur. Het zou een prima aanleiding kunnen vormen om op basis hiervan een authentieke opdracht te formuleren waardoor vervolgonderzoek kan worden gedaan.
Dank allemaal voor organiseren, deelname, inbreng en catering. Wordt vervolgd…

Jan Hoed