Themadag LOB – Zone.college

Themadag LOB – Zone.college

Het thema van deze dag is Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). De opkomst was hoog, stagiaires, afstudeerders en nieuwe medewerkers van de verschillende vestigingen van het Zone.College waren aanwezig, evenals de school- en instituutsopleiders. Langzaam rijdende trekkers, dubbele afspraken, kinderen met griep, niets heeft ze tegengehouden om aanwezig te zijn bij de themadag.
Als iedereen binnen is gedruppeld en voorzien is van koffie of thee, wordt iedereen verwelkomt door Henri Wesselink met een inleidend praatje en wordt de dag gestart.
Nadat we van elkaar te weten zijn gekomen wie we zijn, wat we komen doen/halen en wat we eigenlijk liever hadden willen doen, start de presentatie ‘LOB binnen Zone.College’ van Sabine Hagemeijer en Jasper Smit.

Hierna staat iedereen te popelen voor de eerste workshop. Van de drie workshops volgt iedereen twee. Je had de keuze uit: ‘Loopbaangespreksvoering’ van Freddy Vredegoor, ‘Samen aan de slag binnen Qompas’ van Judith Wolf of ‘Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) in de mbo.zone’ van Jos Melgers en Frank Ruiter. Hieronder nog even kort de verschillende workshops.

‘Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) in de mbo.zone’ van Jos Melgers/Frank Ruiter
Bij deze eerste workshop werd verteld over wat LOB inhoudt binnen het Zone.college. Hierbij werden inzichten gedeeld zoals dat je jezelf moet leren kennen eer je andere helpt. De vijf competenties van LOB werden besproken en we sloten af met een oefening waarbij we zelf een LOB gesprek moesten voeren. Hiervoor kregen we een lijst met mogelijke vragen en de voornaamste boodschap hierbij was dat je niets voor je leerling zelf moet willen invullen en het dus zo open mogelijk laat. Dit bleek in praktijk een pittige opdracht en daarom is het zo goed om dit te bespreken en eraan te werken.

‘Loopbaangespreksvoering’ van Freddy Vredegoor
Na een interessante uitleg over het hoe en wat van LOB gesprekken voeren gingen we in drietallen aan de slag. Hier werd gesproken over de eigen ervaring met LOB en werd er tegelijkertijd gewerkt aan de kwaliteit van de gespreksvoering.

‘Samen aan de slag binnen Qompas’ van Judith Wolf
In deze workshop werd besproken hoe Qompas wordt ingezet om leerlingen te helpen. Ze leren keuzes maken en het idee is dat ze naar verloop van tijd ook de eigen kwaliteiten ontdekken en de daarbij behoren opleiding en uiteindelijke baan.

Na de heerlijke lunch werd de groep opgesplitst en kregen we een rondleiding door het gebouw. De vissenkwekerij, kassen en dierverblijven maakten een goede indruk en het was ook leuk dit te vergelijken met je eigen locatie. Na een doolhof van trappen kwamen we weer terug bij het lokaal waar we begonnen aan het laatste onderdeel van de dag: de intervisie.

Bij de intervisie gingen we in kleine groepen uiteen waar iedereen iets voor kon leggen waar hij tegen aanliep bij het lesgeven of het begeleiden van de leerlingen. Uiteindelijk werd door de groep één situatie gekozen die nu gezamenlijk besproken werd. In de groep waar ik zat werd besproken hoe je om moest gaan met lastig gedrag in de klas. Verschillende ervaringen en meningen werden gedeeld. De conclusie van onze groep was dat in deze situatie collega’s kan vragen en dat je het dus niet altijd alleen hoeft te doen. Zeker als je nog als stagiaire werkt mag je juist hulp vragen. Veel losse tips werden gedeeld waardoor iedereen iets mee kon nemen voor in zijn eigen lesgeven.

De dag werd afgesloten met een korte evaluatie en de mededeling dat je kan en mag meedenken over het thema van de volgende bijeenkomst die op 28 januari plaatsvind in Twello. Ik denk dat wij voor vrijwel iedereen kunnen spreken als we zeggen dat de dag erg geslaagd was en bedanken nogmaals de organisatoren!

Rita Hanekamp