Op 15 november vond de werkplekmarkt plaats bij Aeres Hogeschool Wageningen. Scholen presenteerden zich aan de eerstejaars en tweedejaars studenten die een werkplek zoeken voor het tweede semester.

Voorafgaand aan het werven van studenten voor de scholen vond het najaarsoverleg plaats van het Groen Consortium. Vanwege de flexibilisering  van het onderwijs (onder andere ingegeven door de lerarentekorten) hebben we als partners samen nagedacht over de vormgeving van samen opleiden en en het gewenste curriculum. Er is een voorzichtige start gemaakt met het verkennen van  de vraagstukken die voor ons liggen en de uitdagende opgave voor het opleiden van toekomstgerichte ‘Groen’ docenten. Gaaf om te ervaren hoeveel denkkracht er in een groep zit.

Zone.college was aanwezig in de personen van Rita Hanekamp (schoolcoördinator) en Liset Jansen (schoolopleider). Er  zijn gesprekken gevoerd met toekomstige professionals die in het Groen onderwijs aan de slag willen. Wat een enthousiasme en motivatie deelden de studenten met ons. Voor het Zone.college zijn er een mooi aantal aanvragen voor werkplekleren ontvangen. Hopelijk kunnen zij een groot deel  van deze studenten in hun organisatie plaatsen. Samen opleiden is investeren in het professioneel kapitaal van Groen Onderwijs.
Go for it!! Enthousiasme werkt blijkbaar aanstekelijk😉.