Donderdag 9 november was de Groen Consortium themadag in Alkmaar. In totaal zijn er 4-5 Groen Consortium dagen voor de studerende collega’s van de Aeres Hogeschool in een schooljaar. Op verschillende vestigingen van Vonk wordt dit georganiseerd. Doel hiervan is het leren van elkaar, het delen van ervaringen en inspelen op actuele kennis en ontwikkelingen. Op zo’n dag staat er een bepaald thema centraal wat verder uitgediept wordt. Daarnaast kunnen de studerende collega’s ook eens “in de keuken” bij andere vestigingen kijken, wat weer inspiratie en een breder netwerk oplevert. In alle trajecten van het Groen Consortium is het leren en werken in een authentieke beroepssituatie leidend voor de bekwaamheidsontwikkeling van studerende collega’s. Docenten in beroepsgerichte vakken in het vmbo en mbo onderwijzen hun leerlingen in relatie en samenwerking met de praktijk. In overeenstemming daarmee wordt de opleiding van docenten in beroepsgerichte vakken op dezelfde wijze vormgegeven. Dit met een gedegen groene kennis als basis.

Het thema 9 november ging over kritisch denken en mediawijsheid stimuleren bij leerlingen en studenten. Naast de vakvaardigheden om studenten op te leiden voor een beroep, zijn soft skills en metacognitieve competenties essentieel. Niet alleen voor baan maar juist ook om als kritische burger mee te kunnen praten over onderwerpen die in de maatschappij spelen. Het vormt een basis voor maatschappelijke betrokkenheid, zeggenschap van leerlingen en studenten, het voorbereiden leerlingen en studenten op succes in het leven en democratisch burgerschap. (Hitchcock, 2018; Tommasi et al., 2021). Een leven lang leren en ontwikkelen.

Het onderwijs en daarmee juist de docenten, hebben hier een belangrijke rol in. Het stimuleren van een onderzoekende houding bij leerlingen en studenten; hoe doe je dat? Hoe weet je wat er speelt binnen je klas aan “complottheorieën”?

De studerende collega’s zijn deze themadag enthousiast en actief aan de slag gegaan: het ontwikkelen van een les of activiteit gericht op dit thema voor hun eigen klas!

Marjan van Tartwijk, Docent/Schoolopleider