Samen opleiden in de school en professionalisering.

De praatplaat Groen Consortium verbeeld het verhaal over wie wij zijn als opleidingsschool Groen Consortium. De praatplaat is bedoeld om te gebruiken tijdens het gesprek over de opleidingsschool, de rol die we hebben op de opleidingsscholen  in relatie tot de groene sector.

Centraal op de plaat staande 4 pijlers die belangrijk zijn in de opleidingsschool Groen Consortium:  leren in de authentieke beroepssituaties, op de werkvloer en als lid van een team, een brede ontwikkeling voor de docenten in opleiding (DIO’S), een gedeelde verantwoordelijkheid doordat we vormgeven aan Samen Opleiden en werken aan de gezamenlijke groene innovatie, op het gebied van onderwijsontwikkeling in relatie tot de groene sector.

Bij het partnerschap Groen Consortium  zijn Aeres vmbo en mbo, Vonk, Terra, Zone.college, Lentiz en Curio aangesloten. Gezamenlijk geven zij vorm aan samen opleiden.