Leerlingen, studenten, bedrijfsleven en de samenleving vragen om onderwijs dat aansluit bij de huidige maar zeker ook bij de behoeften van de toekomstige maatschappij. Deze maatschappij is in transitie waarvan vergroening onderdeel is. Wat betekent dit voor het onderwijs van de toekomst? Wie zijn de docenten van de toekomst? Wat moeten zij weten, kunnen, doen en laten?

Op de centrale themabijeenkomst op 7 november 2017 hebben we verschillende experts uitgenodigd die daar hun eigen idee├źn over hebben en dit (deels) al in praktijk hebben gebracht. Aan het eind van de dag hebben de studenten op basis van deze input in kleine groepen hun beeld geschetst van toekomstgericht groen onderwijs en de rol van de docent hierin.

Uit de evaluatie van deze bijeenkomst bleek dat studenten de gastsprekers en de workshops als inspirerend, interessant en leerzaam hebben ervaren en zij aan het denken zijn gezet over hun eigen rol in het groene onderwijs van de toekomst. Enkele voorbeelden van acties die studenten van plan zijn te ondernemen naar aanleiding van deze themadag:

Meer in gesprek gaan met mijn leerlingen om verwachtingen en doelen uit te spreken.”

“Betekenisvolle lessen geven in de praktijk.”

“Mijn gewoontes loslaten en meegaan met nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.”

“Onderzoekend zijn & blijven naar mijn eigen manier van lesgeven.”

“Meenemen naar het team: Hoe gaan we werken richting de toekomst?”