Krijgen leraren in opleiding de juiste begeleiding bij het werkplekleren? Op dit onderwerp promoveerde HAN-lerarenopleider Chris Kroeze in 2014 aan de Tilburg University. Zijn onderzoek liet de diversiteit in begeleiding zien met soms onverwachte opbrengsten vanuit het student perspectief.

Dit was voor ons reden om Chris Kroeze te vragen de resultaten van zijn onderzoek te bespreken met werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders van het Groen Consortium. Dit in de vorm van een mini-conferentie op de AHW. Onder zijn leiding werd op 20 september 2017 indringend gesproken over het begeleiden van onze studenten op de werkplek. Er was veel aandacht voor functionele relaties op de werkplek voor de studenten. Ook werd expliciet stilgestaan bij de (onderliggende) uitgangspunten die begeleiders sturing geven aan de begeleiding, misschien wel onbewust. Alhoewel het thema begeleiding van studenten nu gerelateerd was aan het leren op de werkplek is duidelijk dat dezelfde mechanismen ook van toepassing zijn bij de begeleiding van het leren op het instituut zelf. Met deze mini-conferentie is een stap gemaakt in het verder optimaliseren van de begeleiding van Groen Consortium studenten.