Tijdens de themadag Opleiden in de School op de locatie Doetinchem werd bovenstaande quote (bijna) de waarheid.

Op donderdag 9 november werd een groep DiO’s (docenten in opleiding) hartelijk ontvangen op de mooie VMBO locatie te Doetinchem. Er werd een goed gevuld programma aangeboden, dat in de afgelopen weken professioneel was voorbereid, en op de themadag zelf door Bertie Bloem, Madelon Faraco, Justin Tinneveld, Anouk Dolman, Liset Jansen, Jos Melgers en Hanneke Maasen werd vormgegeven.

Nadat Jos iedereen hartelijk welkom heette, Liset een welkomspel (bingo) uitlegde, nam Hanneke ons mee a.d.h.v.de praatplaat van het Groen Consortium. Mooi om te zien dat we docenten in opleiding binnen Zone.college op een professionele wijze begeleiden in ondernemendheid, onderzoekend vermogen, reflecteren, ontwikkeling en toekomstgericht. Schoolopleiders spelen hierin een belangrijke rol en de themadagen zijn daarvoor een mooi instrument.

De volle bingokaart, tijdens het kennismakingsspel wierp zichtbaar zijn vruchten af, er werd in de koffiepauze onder het genot van een heerlijke appelflap, tijdens de rondleiding en bij de goed verzorgde lunch volop genetwerkt. Studenten deelden informeel ervaringen, wat er toe leidde dat de schoolcoördinator al nieuwe aanvragen voor het volgende semester ontving.

Er werden vervolgens twee actuele workshops verzorgd. Anouk nam ons, op een prettige en kwetsbare manier, mee over ervaringen die er kunnen spelen bij DiO’s op het gebied van spanning en onzekerheid wanneer je voor een klas staat. Enkele mooie quotes van deelnemers: ‘Het zekere van onderwijs is dat er vaak onzekere en onverwachte situaties voordoen, wees eerlijk over hoe je jezelf voelt, zorg bij je voorbereiding dat je altijd een plan B hebt’.

Tijdens de workshop over telefoongebruik, telefoonverbod op school en de bijbehorende wetgeving (2024) werd er door Bertie, Madelon en Justin a.d.h.v. ‘Over de streep’ inzichtelijk gemaakt dat deze wetgeving best ingewikkeld kan zijn. Duidelijk werd wel dat het gesprek erover voeren en de handhaving steeds op de agenda moet blijven staan. De stellingen die werden ingezet ondersteunden in het ‘kleur bekennen’ en gaven aan dat de telefoon een hulpmiddel kan zijn, maar ook een duidelijke stoorzender. Er werd gesproken over het landelijk beleid, schoolbeleid, beleid binnen de VO locaties en MBO, maar ook de professionele kijk van de docent en hoe te handhaven. Het gesprek met elkaar, maar ook met leerlingen, studenten en ouders vinden de aanwezigen belangrijk. Mooi om te zien hoe pedagogiek en didactiek hierin soms schuurt. Waardevol om ook te horen dat de DiO zelf als student ook de voor- en nadelen ervaart als docent, maar ook als student binnen de lerarenopleiding.

Dank voor ieders inzet. Volgende themadag is in Zwolle

Zou de Sint veel smartwatches als cadeauwens ontvangen, nu de telefoons verdwijnen?

 

Namens team Opleiden in de School Rita Hanekamp schoolcoördinator