De praatplaat van het Groen Consortium

Het Groen Consortium wil docenten opleiden die leerlingen van nu en de toekomst kunnen opleiden voor een groene en innovatieve toekomst in verbondenheid met die groene sector, in al zijn verschijningsvormen.

Het Groen Consortium is een partnerschap van groene onderwijsinstellingen in Nederland dat zich bezig houdt met Samen Opleiden in de school (SO) en inductietrajecten voor startende docenten (professionaliseren). In het samenwerkingsverband tussen scholen en de lerarenopleiding Aeres Hogeschool Wageningen ligt de focus op het ontwikkelen van docenten met sterke pedagogische, vakinhoudelijke en didactische vaardigheden, altijd in de context van het groene domein. Scholen en lerarenopleiding werken samen om een naadloze overgang van theorie naar praktijk te bevorderen.

Het Groen Consortium is zich bewust van de mondiale vraagstukken die van belang zijn voor een duurzame toekomst voor Nederland en zijn burgers. Daartoe leiden wij docenten op die de groene sector kennen en mede vorm kunnen geven aan het leren en innoveren in die sector.

In het Groen Consortium werken we samen (als lerarenopleiding en de scholen) aan het opleiden van (toekomstige) docenten (DIO’s) door hen een werkplek te bieden waar zij kunnen werken en leren. Daarbij zorgen we voor een brede ontwikkeling tot docent, tot begeleider van leerlingen en tot begeleider van leerprocessen.

Dat werken en leren van de DIO wordt begeleidt door werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutopleiders. Deze mensen vormen een professioneel opleidingsteam die gezamenlijk en methodisch nadenken over de begeleiding van DIO’s op de werkplek, daar uitvoering aan geven en de kwaliteit van hun begeleiding evalueren. Het beroepsbeeld voor de vmbo,– en mbo docent is hiervoor een leidraad.

Kenmerkend aan het Groen Consortium is dat we gezamenlijk vormgeven aan het groene onderwijs doordat we leren verbinden aan werken in de beroepspraktijk. Het groene onderwijs is voortdurend aan het veranderen door ontwikkelingen in de sector en door nieuwe inzichten over leren in het beroepsonderwijs. Dat werken aan verandering doen we onder andere door DIO’s opdracht te geven voor praktijkgericht onderzoek in de school, het ontwerpen en ontwikkelen van educatieve leertrajecten en het organiseren van de samenwerking tussen school en sector.

We vragen van onze docenten in opleiding dan ook dat zij ondernemend zijn, dat zij zich kunnen verbinden met de sector en het team waarin zij werken, innovaties zien en die kennis verwerken in hun lessen en begeleiding. DIO’s die dit doen zijn nieuwsgierig aangelegd, onderzoeken de ontwikkelingen in de sector, reflecteren op hun eigen handelen in de school, evalueren en ontplooien activiteiten met lerenden (actieonderzoek).

Het bovenstaande komt naar voren in Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). Hier is waardenvormend onderwijs onderdeel van. DIO’s laten hun leerlingen en studenten nadenken over feiten en meningen, leren hun leerlingen en studenten te beargumenteren, kritisch na te denken, bronnen te waarderen en te komen tot mogelijke oplossingen voor verandering en leren.