De themabijeenkomsten van de scholen van het Groen Consortium bestaan ook dit studiejaar weer uit een inhoudelijk deel en intervisie. Het inhoudelijke deel is vooral gericht op landelijke thema’s in het vmbo en mbo, zoals opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen, pesten en ouderbetrokkenheid.

De themabijeenkomsten staan dit studiejaar gepland op: 26-10-2017, 07-11-2017, 23-01-2018, 22-02-2018, 10-04-2018, 08-05-2018 en 28-06-2018