Prinsentuin College

Prinsentuin College

Wie zijn we

Prinsentuin College is het groene mbo-college in Breda. Wij leiden onze 1200 studenten op in de richtingen:

• Bloem & Styling
• Dierverzorging & Paraveterinair
• Paardensport & -houderij
• Veehouderij
• Agrarisch loonwerk
• Plantenteelt
• Groene Ruimte

• Milieuonderzoek & -inspectie

Natuurlijk lerend, duurzaam ondernemend: met een diploma van Prinsentuin College zijn onze studenten klaar voor de toekomst.

Speerpunten

De missie van het Prinsentuin College is het toekomstbestendig opleiden van jongeren en volwassenen die met respect voor mens, natuur en milieu een waardevolle bijdrage leveren aan een duurzame leef- en werkomgeving.
Dit doen wij in een uitdagende en loopbaangerichte leeromgeving. Een omgeving waar studenten en medewerkers in gelijkwaardigheid de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om op eigen wijze te leren, zich te ontwikkelen en zich te ontplooien. Als waardevolle professionals blijven zij dit doen: natuurlijk lerend, duurzaam ondernemend.

Natuurlijk
Natuur gaat verder dan ‘groen’ alleen: bij het Prinsentuin College gaat het om méns en omgeving. Je natuur als een stuk van de natuur. Zo bezien staat natuurlijk voor een bredere belevingswereld, een ‘way of life’ die zich ook manifesteert in menselijke verhoudingen. Hoe je als mens in het leven staat. Verantwoord omgaan met natuur en omgeving ofwel de interactie van mens en natuur, vertaalt zich daarbij ook in bewuste aandacht voor mensen en menselijke omgangsvormen: mensen in hun waarde laten, je zelf kunnen zijn, er mogen zijn.

Ondernemend
De agrarische productie van voedingsmiddelen en grondstoffen is een belangrijke sector van de economie. Het groene domein kenmerkt zich van oudsher dan ook door ondernemendheid en individueel ondernemerschap. Het Prinsentuin College hecht grote waarde aan deze instelling en kiest ervoor daarop actief voort te bouwen en te investeren. Daarom biedt het Prinsentuin College ondernemend onderwijs gericht op een samenleving die vraagt om ondernemend ingestelde mensen. Dat wil zeggen dat medewerkers en studenten expliciet uitgedaagd worden hun ondernemendheid te ontwikkelen dan wel daadwerkelijk te ondernemen. Dat impliceert dat medewerkers oog hebben voor de markt en daarop bewust inspelen. Dat ze actief zijn in projecten met elkaar en met het werkveld. Dat ze in hun dagelijkse werk verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap vertonen. Voor studenten betekent het dat ze op hun eigen niveau veel ervaring kunnen opdoen in de echte praktijk. Dat ze initiatief (kunnen) nemen en tonen en zich sterk ontwikkelen in zelfstandig werken. Ook oefenen met, of voorbereiden op ondernemerschap (het starten van een onderneming) wordt gestimuleerd en ondersteund.

Duurzaam
Ecologisch intelligent zijn en duurzaam doen. Ecologie en milieu als inspiratiebron voor een daadwerkelijke inzet gericht op duurzaamheidwinst. Daar draait het om bij het Prinsentuin College. En dat zien we in het onderwijs op alle niveaus als rode draad terugkomen.
Een ander aspect waarin we duurzaamheid terug zien is MVO dat staat voor duurzaamheid en verantwoordelijkheid in het aangaan en waarborgen van relaties met het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en ander onderwijs.

Wat kun je bij ons leren

 • Agro & Food
  Het telen van planten, gewassen en bloemen: de opleiding Plantenteelt leidt je op voor verschillende niveaus. Met de opleiding Veehouderij kun je aan de slag op een melkveebedrijf (of er zelf één beginnen). Het aanleggen van akkers, weilanden, kanalen en natuurgebieden, dat leer je bij Agrarisch Loonwerk.
 • Dierverzorging
  Met de opleidingen Dierverzorging kun je aan de slag in dierenwinkels, dierentuinen, pensions, kortom overal waar ze dieren houden. De opleiding voor dierenartsassistent (paraveterinair) vind je ook bij deze richting. De paraveterinair ondersteunt de dierenarts, heeft veel contact met de baasjes en verricht zelfstandig enkele basishandelingen.
 • Paardenhouderij en –sport
  Heb je passie voor paarden? Met een opleiding van het Prinsentuin College maak je daar je beroep van. Je krijgt kennis over (het verzorgen van) paarden en het trainen. Paardensport (bijvoorbeeld mennen en rijden) komt ook aan bod. Na je opleiding zijn (internationale) stallen of bijvoorbeeld een eigen ruitersportwinkel je werkveld.
 • Bloem en styling
  Zeg het met bloemen… In deze opleiding leer je het maken van de mooiste bloemstukken, boeketten en bloemwerken. Met je creativiteit maak je de ruimte mooier en kleur je dag van de ontvanger.
 • Groene Ruimte
  Veel in de buitenlucht, zorgen voor een mooie groene omgeving. De werkgelegenheid in deze sector is groeiende. Bij deze opleiding leer je alles over het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van openbaar groen, of tuinen van particulieren.
 • Milieuonderzoek en –inspectie
  Het milieu en duurzaamheid zijn hot! Groene stroom, energielabels, recycling… We doen steeds meer om duurzaam om te gaan met onze leefomgeving. Wil jij hier ook aan bijdragen of anderen leren hoe ze het milieu zoveel mogelijk kunnen ontzien? Kies dan voor de opleiding Milieuonderzoek en –inspectie en ga aan de slag bij o.a. gemeenten en provincies, waterschappen, heemraadschappen, ingenieurs- en adviesbureaus of productiebedrijven.
“Welkom bij het Prinsentuin College! Ik help je graag bij al je vragen, opmerkingen en suggesties.”

Joke Ykema

Schoolcoordinator GCOS Prinsentuin Collegej

j.ykema@curio.nl

 

Ineke Beumer

Instituutsopleider vanuit AHW

i.beumer@aeres.nl

Bij wie kun je terecht als je een leerwerkplek zoekt

MBO:  

Prinsentuin College Breda

Joke Ykema, j.ykema@curio.nl

VMBO:

Prinsentuin Oudenbosch

Dennis Linders, d.linders@curio.nl 

Prinsentuin van Cooth Breda

Eugenie Geerts, e.geerts@curio.nl

Prinsentuin Andel

Gerrit Klop, g.klop@curio.nl

Steenspil Halsteren

Patrick van der Pijl, p.vanderpijl@curio.nl

 

Bezoek de website

 

Waar zitten we

Prinsentuin College - Breda

Prinsentuin College - Andel

Prinsentuin College - Oudenbosch

Prinsentuin College - Halsteren