Nordwin College

Nordwin College

Wie zijn we

Nordwin College is een opleidingscentrum voor VMBO-groen en MBO op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. In dit domein zijn we ook op commerciële basis actief door het ontwikkelen en uitvoeren van projecten, cursussen, evenementen en adviesopdrachten.

Speerpunten

VMBO-groen
Het motto voor ons VMBO-groen is ‘groen maakt gezond en zorgt voor positieve energie’. Dit zie je terug in onze scholen, in lessen, in projecten en in onze communicatie. Door onze aandacht voor duurzaamheid en gezondheid, diversiteit en respect groeien leerlingen naar zelfstandige, eigenzinnige jongeren die bewust keuzes maken, voor een vervolgopleiding en voor hun eigen plek in onze maatschappij.

MBO
– Focus op vakmanschap; naar goede vakmensen is volop vraag en voor een groot deel van onze onderwijsdeelnemers is dat wat hun passie is.
– We zijn flexibel en leveren maatwerk, zodat we blijven aansluiten op de vraag van jongeren en de arbeidsmarkt.
– Samenwerking met andere AOC’s.
– Inzetten van e-learning en flexibel inzetbare docenten.
– Voorop in de vergroening; we bereiden onze studenten voor op een actieve rol in de verduurzaming van onze globale economie.

Leven lang leren
Samen met het bedrijfsleven en de overheid brengen we mensen met elkaar in contact om samen te leren, ontwikkelen en innoveren. Zo dragen we bij aan leuk en uitdagend onderwijs en aan de beschikbaarheid van competente medewerkers op school en in het bedrijfsleven.

Wat kun je bij ons leren

We inspireren huidige en nieuwe generaties hun talenten te ontwikkelen, zodat zij waardevol zijn voor zichzelf, voor een leefbare en gezonde wereld en een duurzame economie.

“Welkom bij het Nordwin College! Ik help je graag bij al je vragen, opmerkingen en suggesties.”

 

Schoolcoordinator GCOS Nordwin College:
Petra van der Wal-Brandsma
P.vanderWal-Brandsma@nordwincollege.nl

Instituutsopleider vanuit de AHW:
 Marieken Jaarsma
 M.Jaarsma@aeres.nl

 

Bij wie kun je terecht als je een leerwerkplek zoekt?”
Bij wie kun je terecht als je een leerwerkplek zoekt?”

 

Locatie MBO 3-4, incl. Life Science, Leeuwarden:
Petra van der Wal-Brandsma                                           p.vanderwal-brandsma@nordwincollege.nl

Locatie VMBO-MBO 1-2, Leeuwarden:
Yvonne de Hoop y.dehoop-gerlofsma@nordwincollege.nl

 Locatie VMBO-MBO 1-2, Buitenpost:                                      Germien Westerink g.westerink@nordwincollege.nl

Locatie VMBO-MBO 1-2, Sneek:                                                        Nynke Hettinga  n.hettinga@nordwincollege.nl

Locatie VMBO-MBO 1-2, Heerenveen:
Rene Anema r.anema@nordwincollege.nl

Bezoek onze website voor meer informatie

Bezoek Nordwin College

Waar zitten we

Nordwin College zit in Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek.

Leeuwarden

Buitenpost

Heerenveen

Sneek